SPELPERRON
SPELVAARDIG
Visie
Missie
Team
Contact
SPEL vzw is een organisatie die via muziek en drama het psychosociaal welbevinden van kinderen en jongeren wil bevorderen en hun sociaal-emotionele ontwikkeling wil stimuleren. SPEL bestaat uit het Spelperron voor kinderen en jongeren en Spelvaardig voor leerkrachten, hulpverleners en jeugdwerkers.
SPEL staat voor Spelend Participeren, Ervaren en Leren
Spelend: we werken via muzikaal en dramatisch spel
Participeren: onze doelgroep gaat actief aan de slag binnen het medium muziek en drama
Ervaren: binnen spel worden ervaringen opgedaan
Leren: SPEL biedt ruimte om te experimenteren, te ontdekken en te oefenen met dingen die we in het dagelijks leven tegenkomen
SPEL wil een partner zijn voor scholen, organisaties binnen het jeugdwerk, ouders en uiteraard de kinderen zelf. SPEL wil zich zo laagdrempelig en bereikbaar mogelijk opstellen. Daarom werken wij in de directe en vertrouwde omgeving van onze doelgroep, zoals de school, jongerenorganisaties, jeugdhulp of jeugdbeweging. Op die manier zijn we een beschikbaar aanspreekpunt.
Aanbod voor kinderen en jongeren t.e.m. 21 jaar die moeilijkheden ervaren in hun dagelijks functioneren.

Lees meer ...
Aanbod voor leerkrachten, hulpverleners en jeugdwerkers die binnen hun school of organisatie via muziek en drama aan de slag willen.

Lees meer...
Had u graag meer informatie ?
Voor alle mogelijke vragen kan u onderstaand contactformulier invullen.
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen

U kan ons natuurlijk ook rechtstreeks contacteren :
info@spelvzw.be
thibaut@spelvzw.be
marlies@spelvzw.be
download
PDF brochure