SPELPERRON
SPELVAARDIG
Visie
Missie
Team
Contact
Home > Missie
SPEL vzw wil tegemoet komen aan en inspelen op de verschillende actuele noden die in het onderwijs en de jeugdhulp leven.

Door recente ontwikkelingen binnen het onderwijsveld en een maatschappij die steeds meer divers wordt, krijgen leerkrachten, hulpverleners en jeugdwerkers steeds meer en meer te maken met kinderen en jongeren met specifieke noden. De nood aan praktische en concrete ondersteuning op sociaal-emotioneel vlak is groot. SPEL wilt de draagkracht van zowel jongeren alsook mensen die met jongeren werken vergroten.
Doelstellingen
Leerlingen / jongeren
Leerkrachten / scholen
Het bevorderen van het psychosociaal welbevinden van kinderen en jongeren.

Het stimuleren van hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het vergroten van de sociaal-emotionele competenties en vaardigheden van kinderen en jongeren zodat zij minder kwetsbaar en meer weerbaar de school verlaten.

De preventie en vroegsignalering van gedrags- en emotionele moeilijkheden.

De risicofactoren voor schooluitval en gedrags- en emotionele problemen verlagen.

Het streven naar een meer inclusieve vorm van onderwijs en een meer inclusieve maatschappij.
Leerkrachten en hulpverleners trainen en ondersteunen in het geven van muzische werkvormen ter bevordering van het psychosociaal welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen.

Leerkrachten en hulpverleners methodieken en werkvormen aanreiken om de sociaal-emotionele competenties en het psychosociaal welbevinden van kinderen en jongeren te bevorderen.

Streven naar een verhoogde aandacht voor psychosociaal welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling in scholen en de jeugdhulp.

Scholen en jeugdvoorzieningen ondersteunen om de thema ' s psychosociaal welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling te integreren binnen hun dagelijkse werking.
download
PDF brochure