SPELPERRON
SPELVAARDIG
Visie
Missie
Team
Contact
Home > Spelvaardig
Voor wie?
Spelvaardig is ons aanbod voor leerkrachten, hulpverleners en jeugdwerkers die binnen hun school of organisatie via muziek en drama aan de slag willen gaan rond thema's ten behoeve van het psychosociaal welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en jongeren. Spelvaardig is er ook voor teams waar zich problemen voordoen of waar de teamleden zijn vastgelopen in bepaalde zaken.
Hoe gaat Spelvaardig te werk?
Spelvaardig biedt workshops en vormingen aan voor mensen die met kinderen en jongeren werken. We reiken tools en handvaten aan om met creatief spel te werken rond welbevinden. Daarnaast biedt Spelvaardig intervisie aan om onderwerpen m.b.t. werkgerelateerde problemen bespeelbaar te maken d.m.v. muziek- en drama met als doel de deskundigheid en draagkracht van de betrokkenen te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren.
download
PDF brochure
Hoe aanmelden?
Via contact vindt u alle nodige gegevens. Nadat u contact met ons heeft opgenomen, plannen wij een verkennend gesprek waarin uw vraag precies in kaart wordt gebracht en waarin voorstellen worden gedaan over mogelijke trajecten. Bij voorkeur worden alle belangrijke betrokkenen uitgenodigd en/of ingelicht.