SPELPERRON
SPELVAARDIG
Visie
Missie
Team
Contact
Home > Team
TEAM
Hallo, ik ben Marlies Brepoels en studeerde in 2013 af als orthopedagoog aan de KU Leuven.
Daarna vervolgde ik mijn studies met de bachelor-na-bachelor in de creatieve therapie (optie muziektherapie) aan de Arteveldehogeschool te Gent.
Ik vind het belangrijk om mezelf te verbeteren en woon regelmatig workshops of studiedagen bij.
Ik heb werkervaring met verschillende doelgroepen, zoals kinderen en jongeren met een psychiatrische problematiek, ontwikkelingsproblematiek (verstandelijke beperking, autisme), gedrags- en emotionele problemen en kinderen en jongeren met psychosociale problemen.
Al heel mijn leven is muziek belangrijk voor mij geweest. Ik hou ervan om zelf muziek te maken en muziek te beluisteren en voor mij vormt muziek, naast ontspanning en een uitlaatklep, ook een taal waarin ik mijn verhaal in kwijt kan.
marlies@spelvzw.be
Hoi, ik ben Thibaut Welkenhuyzen en voltooide na mijn lerarenopleiding in 2012 de opleiding tot dramatherapeut binnen de Artevelde Hogeschool.
Als dramatherapeut werkte ik verschillende jaren binnen de forensische setting. Verder heb ik ook ervaring binnen de verslavingszorg werkte ik o.a. met jongvolwassenen die vastliepen in hun ontwikkeling naar volwassenwording, alsook met volwassenen met diverse psychische klachten.
Kinderen en jongeren ondersteunen door hen de ruimte te geven om al spelend te ontdekken wat er voor hen toe doet, is wat mijn job binnen SPEL vzw zo bijzonder maakt.
Via dramatherapie wil ik kinderen en jongeren hun draagkracht en veerkracht vergroten om hen zo minder kwetsbaar en meer weerbaarder te kunnen laten participeren in de maatschappij.
Naast SPEL werk ik als dramatherapeut binnen Plinthos, een bijzondere plaats waar kinderen en jongeren met trauma en hechtingsproblemen worden behandeld.
Verder zet ik me als bestuurder van de vakgroep dramatherapie binnen de BVCT-ABAT vzw in om het vak dramatherapie meer op de kaart te zetten.
thibaut@spelvzw.be
download
PDF brochure