SPELPERRON
SPELVAARDIG
Visie
Missie
Team
Contact
download
PDF brochure
Home > Visie
Welbevinden is een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren en groeien.
Spelen is zoeken, ontdekken, proberen en creëren.
Sociaal-emotionele ontwikkeling

De manier waarop een kind zich op sociaal-emotioneel vlak ontwikkelt, speelt een cruciale rol in de vorming van zijn persoonlijkheid.
De sociaal-emotionele ontwikkeling bepaalt onder meer het zelfbeeld, de manier waarop iemand in relatie treedt met anderen,sociaal inzicht en het omgaan met emoties. Daarom acht SPEL het van groot belang om tijd en ruimte te maken voor deze ontwikkelingsdomeinen. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Omwille van kwetsbaarheden bij het kind of gebeurtenissen in de nabije omgeving kan voor sommige kinderen de weg naar volwassenheid extra uitdagingen met zich meebrengen. SPEL respecteert de unieke manier waarop ieder kind zich ontwikkelt en wil zich afstemmen op de mogelijkheden en noden die hieruit voortvloeien.
Creatieve therapie

SPEL werkt met methodieken uit de creatieve therapie, meer specifiek drama- en muziektherapie. Creatieve therapie is een handelings- en ervaringsgerichte vorm van psychotherapie.
Het kind doet ervaring op door te handelen binnen een medium (nl. muziek of drama) en waar mogelijk te reflecteren over de ervaringen in en naar aanleiding van het medium.
Door op een non-verbaal en symbolisch niveau te werken, kan dit proces voor kinderen en jongeren vergemakkelijkt worden. Kinderen en jongeren beschikken soms in mindere mate over het medium taal: omwille van hun leeftijd of ontwikkelingsniveau, maar ook omwille van schaamte, taboe of de beladenheid van bepaalde thema's. Drama en muziek kunnen, door het non-verbaal en symbolisch karakter, een taal vormen die minder bedreigend en meer toegankelijk is voor het kind/jongere.
Maatschappijvisie

We leven in een maatschappij waarin steeds meer en meer van ons wordt verwacht, ook van onze kinderen.
Het aantal burn-outs, depressies en schoolverlaters per jaar ligt hoog. Men is sterk gericht op presteren en het sociaal-emotioneel aspect krijgt onvoldoende aandacht, niet alleen op de werkvloer, maar ook op school.
Nochtans is welbevinden de belangrijkste voorwaarde om te kunnen leren en groeien.
SPEL wil deze basisvoorwaarde mee mogelijk maken.
Had u graag meer informatie ?
Voor alle mogelijke vragen kan u onderstaand contactformulier invullen.
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen

U kan ons natuurlijk ook rechtstreeks contacteren
info@spelvzw.be